Arkitektene inviterer til inspirasjonskveld

Vi i Østfold Arkitektforening ØAF gratulerer Halden kommune med vedtatt sentrumsplan og i den anledning ønsker vi å invitere alle interesserte til en inspirasjonskveld i Halden sentrum. Vi har invitert en av Norges ledende urban designere, Aslaug Tveit, på besøk til Bryggerhuset hvor alle er velkomne til et gratis arrangement.
Tekst: Østfold Arkitektforening

Aslaug har Master i urban design og er grunnleggeren av LÉVA Urban Design AS. Hun skal fortelle om sentrumsutvikling, prosesser i tilknytning til det samt vise eksempler fra sine egne prosjekter. 

Kort fortalt har LÈVA urban design AS vært gjennom en spennende utvikling som bedrift siden de bli grunnlagt i 2009. Siden etableringen har de jobbet opp imot mange av landets kommuner på store og små prosjekter, blant annet gjennomført en rekke prosjekter i Stavangerområdet som for eksempel byutviklingsprosjektet Urban sjøfront på Storhaug og i den senere tid havnepromenaden i Oslo.

Aslaug var også en av foredragsholderne på Arkitekturdagen 2016 i regi av Norske arkitekternes landsforbund sammen med mange andre kjente foredragsholdere, arkitekter og byutviklere fra hele verden. Der var tema arkitektur og folkehelse og det ble gått dypere inn i hverdagsbyens muligheter og utfordringer ved å gi deltakerne forståelse, idéer og inspirasjon til hvordan folkehelse og livskvalitet kan inkluderes i arkitektur, planer og prosjekter.

Det som er spesielt med LÈVAs fremgangsmåte er at de utvikler sine prosjekter på beboernes ønsker og tanker om sin egen by sammen med rekke analyser og registreringer i en demokratisk prosess hvor beboerne er involvert fra start til slutt. Slik de beskriver seg selv jobber de for folk med byen som verktøy.

Relevansen for Halden kommune ser vi i og med at Halden bysentrum står ovenfor den kjente utfordringen med et bysentrum og en gågate som er mindre aktiv enn tidligere og vi håper hun kan inspirere både næringsdrivende, beboere, frivillige og selvfølgelig kommunen på en positiv måte i det videre arbeidet med utviklingen av sentrum.  

Skjermbilde 2017-03-13 kl. 20.19.44
“For å sikre byliv handler det om mer enn å tilrettelegge de fysiske omgivelsene (den formelle prosessen), byliv handler om mennesker, initiativer og handlinger. Kommune og utbygger som tilrettelegger er minst like viktig som kommune og utbygger som investor i nye fysiske tiltak. LÈVA arbeider mot at byutviklingsprosesser i fremtiden kobler sammen disse to prosessene. I mellomtiden har LÈVA utviklet en spesialkompetanse på å koordinere de uformelle prosesser og å være en formidler inn i de formelle prosesser.» 

Møt opp førstkommende onsdag kl. 19. på Bryggerhuset Syd på Halden torg til spennende foredrag og diskusjon.
Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer