Arbeid til alle

Årsmøtet i Halden KrF mener det er viktig at flere flyktninger og andre innvandrere i Halden kommer i ordinært arbeid. For at det skal skje, er det viktig at enda flere får språkopplæring og arbeidserfaring.

Språk er en viktig nøkkel til arbeid, og arbeid er en viktig nøkkel til integrering i samfunnet. Flere av bedriftene i Halden bør derfor kunne ta imot flyktninger for språk- og arbeidspraksis. Selv om disse ikke alltid har den nødvendige kompetansen her og nå, må man tenke langsiktig og se det som en del av sitt samfunnsansvar. Samtidig bør NAV prøve å engasjere flere aktører som kan ta imot personer for opplæring i språk og arbeid. Her kan sikkert en del kirker, lag og foreninger utfordres, i likhet med det Kirkelig fellesråd allerede gjør.

 

Dagfinn Stærk

Leder Halden KrF

Kommentarer

kommentarer