Åpent møte om Norden og Europa

Hvordan kan Brexit påvirke det nordiske samarbeidet? Leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim, kåserer, når Foreningen Norden Halden inviterer til åpent møte på Gamle Meieriet.

27. april kl. 18.00 arrangerer Halden-laget i Foreningen Norden til åpent møte om Nordens forhold til Europa og Brexit på Gamle Meieriet.

– Vi vil gjerne invitere alle til et underholdende og interessant foredrag om et tema som er brennaktuelt akkurat nå, sier leder i Foreningen Norden Halden Bjørg Jacobsen.

Sterke bånd

De nordiske landene har i århundrer hatt sterke bånd til Storbritannia, forteller leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim, som kommer nærmere inn på dette i sitt kåseri.

– Når Storbritannia forlater EU, vil dette naturlig nok påvirke den politiske maktfordelingen i EU-samarbeidet, og det vil også påvirke det sikkerhetspolitiske bildet som tegnes fremover, med et mer Europa-skeptisk USA og behovet å utvikle et sterkere forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid i EU, og en sterkere europeisk dimensjon i NATO, sier Grindheim.

Hver og en av oss vil kanskje ikke merke så mye til Brexit i hverdagen – hvis vi da ikke planlegger å flytte til Storbritannia, driver næringsvirksomhet der, eller handler med britene. Men dette betyr ikke at vi ikke at Brexit ikke angår oss, påpeker Grindheim.

– Usikkerheten Brexit skaper om en felleseuropeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, vil kunne påvirke hvordan de nordiske landene vil samarbeide fremover. Mest trolig vil det styrke det nordiske samarbeidet, og føre Finland og Sverige nærmere NATO og Island, og Norge nærmere EU, sier han.
På Gamle meieriet 27. april kan du også høre mer om veien videre for Norden og Europa etter Brexit.

Etter foredraget serverer vi kaffe og kringle, og vi vil også få en orientering av Pål Scott Hagen om Opera Østfold og Tryllefløyten.

 Pressemelding fra Foreningen Norden Halden. 

Kommentarer

kommentarer