Åpent møte med Halden Demensforening

På bildet: Leder for Halden Demensforening Gerd-Berit Odberg.

I morgen tirsdag er det åpent møte med Halden Demensforening på Halden bibliotek. Temaet for kvelden er: Hvordan ivareta egne interesser når man ikke lenger klarer det selv? 

– Dette er et tema som ikke bare angår dem som er rammet av demens, sier leder for Halden Demensforening, Gerd-Berit Odberg.

Det er også andre omstendigheter som kan føre til at man ikke makter å følge opp egen økonomi eller takle andre praktiske utfordringer.

– Dette gjelder også dem som har kommet ut for alvorlige ulykker, de som får slag, eller andre som er i en tilstand som gjør det vanskelig å ivareta egne interesser, fortsetter Gerd-Berit.

Skal mer til å bli umyndiggjort

Temaet er minst like viktig for pårørende som for dem som er rammet av sykdom og andre tilstander som gjør det vanskelig å håndtere praktiske forhold. Hvordan håndterer man interessene til en som ikke lenger kan gi uttrykk for hva de vil? Hva gjør man med huset? Hvordan håndteres økonomien? Det er mange spørsmål som melder seg med tanke på arv også.

– Vergemålsloven er endret de siste årene, og det skal mer til for å umyndiggjøres nå. I seg selv er jo det positivt, men det kommer også noen utfordringer i kjølvannet av slike lovendringer, sier Gerd-Berit.

For hvem skal forvalte interessene dine når du ikke klarer det selv?

Fremtidsfullmakt

Det går imidlertid an å sikre seg for fremtiden når det gjelder slike spørsmål.

– Det går an å skrive en fremtidsfullmakt, forteller Gerd-Berit, det er et flott tiltak som folk bør få vite mer om.

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vergemål. Fremtidsfullmakten stipulerer hvordan praktiske og økonomiske forhold skal ivaretas når man ikke lenger klarer å forholde seg til disse temaene.

Skaff deg oversikt over jussen

– Det er vanskelig å få oversikt over all jussen i dette, sier Gerd-Berit, mange pårørende er fortvilte og vet ikke hva de skal gjøre.

På møtet i morgen vil assisterende direktør på juridisk avdeling hos Fylkesmannen, Jorunn Syvertsen, orientere om de juridiske forholdene rundt dette temaet. Her vil man få forklart forholdene rundt fremtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål.

– Det er en fin mulighet til å få skaffet seg informasjon om dette temaet, sier Gerd-Berit, her får vi en jurist som kommer og forklarer oss hvordan alt henger sammen.

Pårørendeskole i høst

Ut over høsten vil Demensforeningen arrangere pårørendeskole. Pårørendeskolen består av fem kurskvelder med ulike temaer relatert til demenssykdommer. Her vil man bli orientert av fagfolk om de økonomiske og juridiske utfordringene rundt demens, om sorgarbeid og kommunikasjon, og ikke minst om de medisinske forholdene ved demenssykdommer.

– Vi har hatt pårørendeskole før, og en av de positive ringvirkningene er at folk finner hverandre gjennom kurset. Ofte trenger man noen å snakke med når man er i en slik situasjon, og her finner man jo folk som går i gjennom akkurat det samme som en selv.

Nå ønsker Gerd-Berit Odberg seg en pårørendekafé i regi av Halden Demensforening, med fagpersonell til stede sånn at pårørende kan komme med spørsmål.

– Tenk så fint om man kunne komme på kafé en gang innimellom og prate med folk som er i samme situasjon, sier hun, for en fin måte å få delt erfaringer og sorger med hverandre!

– På mange måter er jo demensforeningen nesten en forening for pårørende, avslutter Gerd-Berit.

Åpent møte i Halden Demensforening avholdes på Halden bibliotek tirsdag 5.september kl. 18 -20.

Vil du vite mer om Demensforeningen eller ønsker å melde deg på pårørendekurset?

Ta kontakt med Gerd-Berit Odberg på epost: demensforeningen.halden@gmail.com

Kommentarer

kommentarer