Åpent møte for pensjonister på Busterudgata kafé

Lørdag 16. november inviterer Halden pensjonistforbund til åpent møte i Busterudgata Kafé klokken 13.

Halden pensjonistforbund kaller inn til åpent møte med hensikt om å informere byens pensjonister om eldrereformen Leve hele livet. 

-Prosjektleder Tone Bye fra Pensjonistforbundet vil snakke om hvilke muligheter det er for å leve et godt liv hele livet, forteller Merete Ring i Halden pensjonistforbund. Siden vil Halden kommune vil informere om hverdagsrehabilitering i kommunen

Det blir enkel servering, og musikalsk underholdning ved Idar.

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Bildet viser foredragsholder Tone Bye (foto: Pensjonistforbundet) og Busterudgata Eldresenter (Foto: Halden kommune).

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer