Åpent fengsel på Torvet i 2016?

Stiftelsen Halden fengselsmuseum er en av søkerne til kommunens utdeling av midler til kulturformål. De har store planer om å innrede og åpne fengselsceller i 2016.
Foto toppbilde: Jens Bakke

Stiftelsen består av Rolf B. Wegner (leder), Ellen Idebøen, Are Høidal, Terje Moland Pedersen, Ole Kristian Sørlie, Magne Rannestad og Jens Bakke. Med andre ord en bukett med mennesker med tung historisk kompetanse og et bredt nettverk.

I søknaden skriver de at Riksantikvaren jobber med fredningen av det gamle fengslet og politikammeret fra 1863 ved Torvet. Dette er det best bevarte 1800-tallsfengselet i Norge.

Bygget eies av Ole Kristian Sørlie med selskapet Halden Torg AS.  Stiftelsen har inngått en avtalte med han om fri disposisjon av fengselsfløyen og ytterligere et par rom i hovedfløyen mot Torvet.
I søknaden informerer de også om at selskapet tar størstedelen av kostnaden ved istandsetting av bygningen. Arbeidet med dette pågår nå i samarbeid med Riksantikvar og Fylkeskonservator.

Fengsel_3
Foto: Jens Bakke

Målsettingen er at de i løpet av året kan innrede en eller to celler for å illustrere fengselshistorien. Det er etablert et samarbeid med Norsk Rettsmuseum i Trondheim som har sagt seg villig til å låne ut gjenstander som kan brukes i cellene.
Når cellene er pusset opp og innredet ønsker Stiftelsen å åpne dem for publikum.
Som de skriver i søknaden; ”Dette er tenkt som en start. Arbeidet med å utvikle fengselsmuseet vil pågå videre i årene som kommer.”

Halden torv 001
Et trykk av svenske Robert Haglund fra ca 1870

Stiftelsen Halden fengselsmuseum har et budsjett på kr.150 000 for å istandsette cellene.
De søker om 25 000,- fra Halden kommune, og Rådmannen innstiller på at de får tildelt det beløpet.
Nå er det opp til politikerne i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur om de er enige i Rådmannens vurdering.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer