Anbefaler ikke en times gratis parkering

Da politikerne vedtok budsjettet for 2017 vedtok de også at kommunen skulle utrede kostnadene ved å innføre en times gratis parkering i sentrum. Nå er utredningen ferdig og Rådmannen innstiller på å videreføre dagens parkeringsordning.

Argumentasjonen fra flertallet i kommunestyret for å utrede en times gratis parkering var at det kunne være et ledd i å øke aktiviteten i sentrum. Når politikerne møtes i Hovedutvalg for Plan, Teknisk, Landbruk og Miljø møtes 14. mars får de presentert Rådmannens utredning som viser at kommunen må estimere et tap på 5,7 millioner kroner ved innføring av en times gratis parkering.

Må ansette flere parkeringsvakter
Rådmannen peker på en rekke praktiske utfordringer, i tillegg til det økonomiske, ved å la haldenserne stå en time gratis på de kommunale parkeringsplassene.
– Ved å innføre én-times gratisparkering i byen åpnes det opp for at man kan stå gratis hele dagen ved at man trekker nå parkeringslapp eller fornyer parkering via mobilløsning. For å kunne føre kontroll med én-times gratisparkering kreves det hjulstillingskontroll av hvert kjøretøy (oppmerking og fotografering av bilens hjulstilling). Dette er svært tidkrevende og vil kreve at det ansettes minst to nye betjenter på parkeringskontoret. Dette er en kostnad på 1,1 millioner kroner som vanskelig kan reverseres om parkeringsavgiften gjeninnføres, skriver Rådmannen.

Han baserer utredningen på at inntektene til Halden kommune fra første times parkering i sone 1 og 2 var 5,7 millioner kroner i 2016. 50 % av inntektene kommer fra parkering på sydsiden i Halden og 86 % av inntektene er fra sone 1.

Skjermbilde 2017-03-08 kl. 13.08.19

– Vi vil ikke bruke kundens parkeringsplasser
Jo Køhn har drevet Køhn Libris i mange år og dermed også fulgt debatten om parkering og sentrumsutvikling tett. Han blir ikke overrasket over Rådmannens innstilling, men syns det er leit at de kun ser isolert på det økonomiske perspektivet med parkeringsinntektene.
– En times gratis parkering hadde naturligvis utgjort en forskjell for de næringsdrivende i sentrum, sier Køhn. En gjennomgang av butikkene i gågata og på sydsiden viser at det fortsatt er mange som klarer å drive til tross for at de ikke får en hjelpende hånd fra kommunen med en times parkering og at de ikke blir hørt om å åpne gågata.
– Det er synd at ikke utredningen også tar for seg de økonomiske konsekvensene av parkeringen med tanke på sentrumsutvikling og næringsutvikling. Vi kan for eksempel se på Strömstad, der kommunen har gjort tiltak for å øke sentrumshandelen fremfor handel utenfor bykjernen.

Elisabeth Grimsrud jobber hos Gullsmed Førlie og hun er ikke imponert over Rådmannens argumentasjon.
– Utfordringen er at det ikke er nok parkeringsplasser i sentrum til både alle som jobber i byen og alle som vil handle i byen. Nå opptas altfor mange av plassene av folk som jobber eller er i lengre møter. Det hadde vært bedre om vi fikk soner der kundene kunne parkere gratis en time i stedet for å si at det er enten overalt eller ingen steder, sier hun. Hun peker særlig på mulighetene for å ha flere langtidsplasser i området ved jernbanen og Mølen.
– Kommunen nyter også godt av at det går bra med alle næringsdrivende i Halden sentrum.

Saken kommer opp til behandling i Hovedutvalg for Plan, Teknisk, Landbruk og Miljø 14. Mars

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer