Alt klart for Flere Farger i kultursalen

Mandag kveld inviteres publikum til en helt unik opplevelse i Brygga Kultursal. Arrangørene lover en forestilling som Halden aldri har sett maken til før. I hovedrollene er barn fra Os skole. 

Den lokale kulturelle skolesekken har engasjert Dina Billington (kunstnerisk leder) og Ove Billington (musikalsk leder), samt musiker Safia Abdi Haas og koreograf Sara Stang Møller i et samarbeidsprosjekt med mottaksskole. Resultatet er Flere Farger Halden, og forestillingen skal spilles som både skoleforestillinger og en familieforestilling. 

– Vi håper at politikere vil se verdien av dette prosjektet. Både med tanke på forebyggende og integrerende arbeid blant barn og unge i Halden kommune. Vi håper at dette prosjektet kan bli videreført og satset på i årene fremover, forteller Dina. Hun forklarer hvordan de jobber med målet om at barn og ungdom fra hele verden skal kunne fortelle sine historier gjennom kulturarven de har med seg fra sine respektive opprinnelsesland.
– Vi jobber med troen på at synliggjøring av den kunstneriske og kulturelle kompetansen disse ungene bærer med seg, beriker og forandrer norsk kunst –og kulturliv, og dermed også samfunnet vårt.

Dina gleder seg til at Brygga Kultursal fylles mandag kveld.
– Konserten tar utgangspunkt i sanger, regler og danser barna selv har med seg eller kjenner fra sine land. Dette blir det sterke historier av!

Mange av barna og ungdommene som er med i prosjektet har krevende liv og representerer svært forskjellige historier.
– Noen har problemer med å lese og skrive, forstå språket og kjenner ikke de sosiale kodene rundt seg. Andre igjen lever krysskulturelle liv og føler ikke de helt mestrer hverdagen og er på vei i litt gal retning.

I prosjektet med Flere Farger Halden har de fått viktig erfaring og innsikt i hvordan det oppleves for barn og unge å komme som innvandrer og flyktning til Norge. Dina forteller at de har jobbet ressursorientert.

– Selv om mange av barna som kommer hit har mistet mye og blitt frarøvet grunnleggende trygghet i tilstedeværelsen, så kommer de ikke tomhendte. Alle har med seg en strofe fra en sang eller en liten melodi som minner dem om noe fint. Alle har en stemme. Og det er nettopp det som er grunntanken i Flere Farger, summen av stemmer, toner og bevegelser som ikke var her før disse barna kom.

Kommentarer

kommentarer