Alle barn i barnehager og skoler har rett på en lærer

Leserinnlegg fra Mari O. Bjerke og Jannicke Johansen. På bildet: Mari O Bjerke.

Vi i Utdanningsforbundet vet at gode lærere er avgjørende for barns utvikling og læringsutbytte, og mener at alle barn og unge fortjener en lærer. Men visste du at tusenvis av norske barnehagebarn og elever mangler en kvalifisert lærer? Eller at ukvalifiserte «lærere» har ansvar for rundt 1,45 millioner skoletimer i grunnskolen?

Det sies ofte at politikk er kunsten å gjøre vanskelige prioriteringer, men akkurat dette valget mener vi burde være svært enkelt: Nok kvalifiserte og motiverte personer til læreryrket i barnehager og skoler må være en sentral utfordring i årene som kommer.

Barnehagen er første ledd i vårt utdanningsløp og er en pedagogisk virksomhet som skal gi barna varierte opplevelser, erfaringer og utfordringer. Forskning peker på at nok ansatte, og kvalifiserte ansatte, er det aller viktigste for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Likevel er bare 38% av de ansatte i norske barnehager barnehagelærere, og over 20 000 barn går i en barnehage som ikke fyller barnehagelovens krav til pedagognormen (lærertetthet). Flere barnehagelærere gjør barnehagen bedre for både barn, foreldre og ansatte, og den pedagogiske kvaliteten styrkes.

Utdanningsforbundet mener derfor at det må være et mål å jobbe for at minst 50% av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere.

Gode elev- og lærerrelasjoner er en av de sterkeste enkeltfaktorene for læring og trivsel i skolen. Derfor er Utdanningsforbundet opptatt av å få etablert nasjonale minimumskrav for lærertetthet på skolenivå. En norm for lærertetthet er et viktig skritt på veien for å sikre lærerne nok tid til å se den enkelte elev.

Vi vet at ingen barn er like, men at alle barn lærer best når de blir sett. Det er flere partier som har norm for lærertetthet som en viktig politisk sak til dette valget. Utdanningsforbundet mener en norm på skolenivå er avgjørende for å sikre reell økning i lærertetthet på alle skoler.

Politikerne må ta lærertetthet på alvor.

Ved å bruke stemmeretten er vi som velgere med på å påvirke. Godt valg!

 Utdanningsforbundet Halden, v/ Mari O. Bjerke (leder) & Jannicke Johansen (nestleder).

Nestleder i Halden Utdanningsforbund, Jannicke Johansen.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer