Aldri mer Christoffer

Torsdag 12. oktober arrangeres «Aldri mer Christoffer» på Litteraturhuset Fredrikstad. Arrangementet vil bestå av flere kulturelle innslag, samt taler om temaet vold mot barn.

De fleste av oss er enige om at alle barn fortjener en oppvekst fri for vold og mishandling. Men barn utsettes daglig for vold, og mange får ikke den omsorgen de skal ha. Mange husker Christoffer Gjerstad Kihle, som døde bare åtte år gammel etter å ha blitt mishandlet av sin stefar. Kampanjen «Aldri mer Christoffer» ønsker å sette fokus på dette temaet, og oppfordre oss til å se og bry oss om barn som lider fordi de blir utsatt for vold i eget hjem.

Ildsjelene bak

Også i fjor ble «Aldri mer Christoffer» arrangert på Litteraturhuset, den gangen i regi av Familievernkontoret. I år er det privatpersoner som står bak arrangementet: Anne Kloster, Stein Knudsen og Erik Andreassen har tatt initiativ til og organiserer prosjektet. Med i prosjektet er også Øivind Aschjem fra organisasjonen Redde Små.

Kvelden innledes med en tale fra eks-fylkesmann Anne Enger, som gjennom sitt virke som fylkesmann har engasjert seg i temaet vold mot barn. Det vil være flere kulturelle innslag i løpet av kvelden. Det blir opptredener av Monne Stang Møller og Tommy Tokyo, samt urfremføring av et teaterstykket basert på utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» av teatergruppa Egal. Lise Kolsrud leser dikt fra sin diktsamling Verden i et eple, som er basert på egne opplevelser av å være utsatt for seksuelle overgrep.

Anne Kloster, Stein Knudsen og Erik Andreassen vil alle snakke om sine erfaringer med voldsarbeid fra blant annet Familievernkontoret.

Tema-utstilling fra krisesenteret i Vestfold

Utenfor salen vil tema-utstillingen «Fra krenkelse til håp» settes opp. Utstillingen er på utlån fra Krisesenteret i Vestfold.

Et eventuelt overskudd fra arrangementet vil gå uavkortet til organisasjonen Redde små.

«Ingen barn skal være redde i sitt eget hjem. Vi har alle ansvar for å se og hjelpe de minste blant oss» (Øyvind Aschjem i  Redde små)

Kvelden starter klokken 19 og arrangementet varer til ca. 20.45

Billetter til 200,- kan kjøpes på hjemmesidene til Litteraturhuset Fredrikstad – litthusfred.no
Erik Andreassen

 

 

Kommentarer

kommentarer