– Aktivitetssenteret er ikke en lovpålagt tjeneste

Fredag leverte brukerne ved Halden kommunes aktivitetssenter et brev til politikerne der de ba om å få beholde minibussen. I helgen svarte flere av politikerne at det må finnes løsninger som gjør at brukerne kommer seg til senteret selv uten minibuss. Kommunalsjef for Helse- og Sosial, Veronica Aam, sier at behovet for buss er redusert siden senteret flyttes fra Bergheim til St. Joseph.

I desember vedtok politikerne et budsjett for Halden kommune i 2017 som innebærer at man skal spare 150 000 kroner på å kutte busstilbudet for brukerne på aktivitetssenteret.

Brukerne fortviler og mener at minibussen er avgjørende både for at de skal bruke senteret og kunne komme seg ut på tur en gang i blant.
– Svært få av oss har egen bil. Tilbudene som vi har fått gjennom Aktivitetssenteret er veldig kjærkomment. For mange av oss er det den eneste muligheten vi har til «å komme oss ut» en gang iblant. På generell basis kan man si at minibussen har vært et godt redskap for sosial trening, skriver de i brevet til politikerne. 

– Aktivitetssenter for psykiatri er ikke en lovpålagt tjeneste
Kommunalsjef for Helse- og Omsorg, Veronica Aam, står for argumentasjonen som lå til grunn i budsjettet. Der står det at det skal være en uspesifisert reduksjon i budsjettet for Aktivitetssenteret for psykiatri på 600 000 kroner. Det argumenteres med at det bindes opp betydelige personalkostnader til transport med ordningen med minibuss og at man heller vil erstatte det med en personbil.
– Leasingavtalen for den bussen de disponerer i dag utgår nå og vil ikke bli fornyet. Aktivitetssenteret flytter til St. Joseph i forbindelse med samlokalisering av rus – psykiatritjenesten. Behovet for buss ved sentraliseringen anses å bli redusert, sier Veronica Aam.
– Aktivitetssenter for psykiatri er ikke en lovpålagt tjeneste. Effektivisering og kostnadskontroll er svært viktig for å kunne opprettholde tilbudet. Innsparingen dette innebærer er i samsvar med budsjettvedtaket for 2017.

Hun forklarer at de gjør individuelle vurderinger.
– Vi har alltid har plikt til å gjøre individuelle vurderinger for hver enkelt bruker opp mot deres behov og hva de har krav på av bistand. Det vil gjelder for disse brukerne, som for alle andre brukere som har krav på helse – og omsorgstjenester.

Det hjelper ingen ting med en personbil

Helene Løvås er brukernes representant på aktivitetssenteret. Hun har fulgt debatten tett siden fredag og er glad for alle hyggelige og støttende kommentarer de får. Men samtidig er hun oppgitt over at de mister bussen og dermed en viktig del av den sosiale treningen som de så sårt trenger. Særlig reagerer hun på at minibussen skal erstattes med en personbil.
– Det blir bare provoserende at det kommer en personbil. Det hjelper ikke oss som brukere noen ting. Vi trenger bistand til å komme oss ut på turer og det klarer vi ikke uten en minibuss. Turene er viktig sosial trening for oss som sliter psykisk, forteller hun.
Helene legger ikke skjul på at de er svært spente på om politikerne kommer til å ta opp saken videre.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer