Abstrakte dialoger på Porsnes

Denne uka har elever på Helsefag på Porsnes fått utfolde seg kreativt sammen med profesjonelle billedkunstnere i prosjektet Abstrakte dialoger.

I tredje etasje på Porsnes møter malinglukta meg helt ute i trappeoppgangen. Jeg følger lyden av skravlende og skapende ungdom, og finner veien inn i et særs kreativt og kaotisk rom. Det er folk og maling over alt, elevene er i full gang med å utfolde seg på sine enorme lerreter, som ligger strødd utover gulvet i klasserommet.

– Er dere ferdige her, spør billedkunstner Hege Liseth og peker på et av de store kunstverkene. Hun må bruke utestemme, kakofoniet i rommet er komplett.

Jentene nikker til svar, og tørker maling av henda. Kunstverket er ferdig.

Billedkunstnerne Hege Liseth og Kristin Romberg er prosjektledere for kunstprosjektet «Abstrakte dialoger».

Abstrakte dialoger er et kunstformidlingsprogram myntet på videregående-elever, prosjektet er et samarbeid mellom skolene, Østfold kunstsenter og de to prosjektlederne.

– Kristin og jeg er billedkunstnere, forteller Hege, og vi jobber mye med store, abstrakte malerier. Men vi har også jobbet med formidling i mange år, det har vært en ekstrajobb for oss – som for mange andre kunstnere.

Tanken bak prosjektet er å gjøre elevene bedre kjent med samtidskunst, og la dem oppleve kunst på nært hold

Deltagende prosjekt!

– Vi ønsker at ungdommene skal komme nærmere kunsten, forteller Hege, den kan jo oppleves litt fjern, og vanskelig tilgjengelig for mange. Det å gå på konsert og oppleve musikk, er nærliggende og forståelig for folk flest. Men kunst, og kanskje spesielt abstrakt kunst, er det mange som synes er vanskelig å forstå. Det å hjelpe folk å åpne gluggene litt, sånn at de kan være åpne for å oppleve kunst på samme måte som musikk, det brenner vi for.

Sara merker ikke en gang at jeg tar bilde, så langt inne i kunsten er hun.

– Det er veldig lite kunst i den norske skolen i dag, legger Kristin til, barn blir ikke vant til å oppsøke kunstgallerier. Vi prøver å åpne for at man ikke trenger å skjønne kunst for å ha glede av den, kunst er noe man opplever. Det er jo derfor vi lager en opplevelsesbaserte utstillingen også. For at folk skal bli dratt inn i hele rommet, ikke bare gå og se på et bilde på avstand.

I totalt tre år skal Hege og Kristin reise rundt til videregående skoler med sine abstrakte dialoger. Prosjektet er tredelt. Elevene blir invitert til galleribesøk, verksteddager og kunstnermøter.

– På kunstnermøtene er elevene på besøk hos oss, i våre atelierer, forteller Kristin. På det andre møtet får elevene besøke galleriet på Østfold Kunstsenter, og se den aktuelle utstillingen der. Så har vi verksteddager i klasserommene.

Elevene skal få utfolde seg fritt. Regelen blir derfor: det finnes ingen regler!

– Dette handler ikke om prestasjon, sier Hege. Vi jobber med det abstrakte, frie språket.

– Helt siden barneskolen har disse elevene blitt målt på prestasjon, legger Kristin til. Her er det helt fritt, og du trenger ikke å være flink til å male for å være med på dette. Vi prøver å åpne for at det går an å tenke annerledes, vi trenger jo de frie rommene. Samtidig prøver vi å åpne for en tilnærming til det abstrakte, og ufarliggjøre det.

– Vi bygger også fremtidens kunstpublikum her, legger Hege til, et av målene er jo å skape interesse for billedkunsten.

Hege og Kristin er fornøyde med prosjektet i Halden.

– Elevene har vært utrolig åpne og arbeidsomme, forteller Kristin, vi måtte faktisk stoppe dem i dag, for tiden gikk ut. Vi skulle hatt lenger tid!

Minala og Henriette går Helsefag på Porsnes, og i to dager har de jobbet som kunstnere i eget klasserom. Nå er det utstilling, og hele skolen kan komme og se hva de har holdt på med.

Minala og Henriette.
På den siste prosjektdagen arrangerte elevene utstilling av egne verk i klasserommet sitt. Hele skolen var invitert inn for å se.

– Det ble veldig gøy, forteller Minala, jeg trodde nok at det kom til å bli litt kjedelig. Men det ble det ikke.

– Når vi kom inn i prosjektet, ble vi helt med, forteller Henriette. Siden det ikke var noen regler, begynte vi plutselig å komme på helt egne ideer på hvordan vi kunne gjøre ting.

Ble dere mer kreative av at det ikke var regler?

– Ja! Svarer begge.

Minala og Henriette laget tre kunstverk sammen, og arbeidene har blitt døpt Glede, Utbrudd og Tristhet.

Visste dere noe om abstrakt kunst fra før?

Jentene rister på hodet.

– Nei, ikke så mye, sier Minala. Litt. Men nå vet vi jo mye mer!

Glede.
Tristhet.
Utbrudd.

 

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

 

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer