Å gjøre gull av kumøkk

Tage Pettersen, stortingsrepresentant (H) for Østfold og Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant (H) for Vestfold

Det sies at man ikke kan gjøre gull av gråstein. Men med biogass på bussene i Østfold kan man i alle fall gjøre gull av kumøkk.

Transport står for om lag én tredel av de norske klimagassutslippene, i flere av Østfold-byene er det faktisk enda høyere. Men vi sitter også på en av løsningene. Kumøkk og matsøppel som blir gjort om til drivstoff i bussene våre.

I Stortinget i forrige uke ble Østfold og Vestfold løftet spesielt frem. For Vestfold er Norges biogassfylke på produksjonssiden, og Østfold best i landet på å benytte det. I Vestfold har de bygget GreVe biogassfabrikk, også kjent som «Den Magiske Fabrikken».

I Østfold kjører hele 80 % av bussene på biogass, blant annet fra nettopp GreVe. Landbruket bidrar inn med husdyravfall, og Bondelaget har vært en nøkkelpartner for å få dette på plass. I tillegg skylder klimaet en stor takk til alle som bor langs kysten rundt Oslofjorden. Matavfallet deres driver bussene i Østfold. Visste du for eksempel at en skolebuss kan kjøre seks meter på en eneste epleskrott?

Den blågrønne regjeringen har som mål å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, og i Østfold har kommunene begynt å følge opp, selv om vi har et stykke vei å gå. Det viktigste for å oppnå målet er en rask innfasing av elektriske kjøretøy, særlig blant lette kjøretøy. Derfor vil regjeringen videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift frem til 2021. I tillegg skal nyepersonbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Det er ambisiøst, men realistisk.

Biogass er en svært viktig del av løsningen på utslippene våre, derfor har det vært gledelig å se engasjementet for dette i Østfold. Biogass og produkter som biogjødsel har mange fordeler. Bruk av biogass til erstatning for fossile brensler bidrar til å redusere klimagassutslippene i sektorene hvor gassen brukes.

Bruk av biogjødsel til erstatning for mineralgjødsel bidrar til å redusere utslippene fra produksjon av mineralgjødsel, og det sikrer gjenbruk av fosfor og andre ressurser i avfallet. Biogass i transportsektoren til erstatning for diesel og bensin vil også redusere støy og lokal luftforurensing i sentrum av Østfold-byene, og produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel bidrar til å redusere utslippene fra landbruket.

I Østfold går altså rekordstore 80 % av bussreisene på biogass.  En ny studie som TØI, Menon og DNV-GL viser at Østfold i 2016 var blant de fylkene som hadde Norges laveste utslipp fra kollektivtransporten. Men det er ikke bare i Østfold det skjer, Biokraft er i ferd med å starte opp på Skogn i Trøndelag, hvor avfall fra skog og fisk er hovedingrediensene. Norsk søppel blir altså drivstoff for deg og meg.

Selv om vi er godt i gang i Østfold, er fortsatt transport den største kilden til klimagassutslipp i fylket vårt. Elbilene alene kan ikke løse dette, det må flere grønne elementer til, og biogassen er også en spesielt viktig del av løsningen for varetransporten og tyngre kjøretøy.

Men selv om vi som er politikere kan være stolte av den tunge satsingen vi har lagt til rette for på biogass både, er det enda viktigere og mer gledelig å se at næringslivet virkelig er på ballen, for vår rolle som politikere er ikke å subsidiere grønne løsninger inn i evigheten, men å skape et marked for dem. Et marked som næringslivet og forbrukerne tar videre, som skaper verdier og arbeidsplasser i Østfold. At bedrifter som Tine nå har valgt å kjøre melkebilene sine på «kukraft» som de kaller det, altså på biogass, er enormt viktig for utviklingen av en komplett verdikjede for biogassen, og for at vi lykkes.

I Østfold skal vi klare vi å forene verdiskaping, vekst og klimavennlige alternativer, nettopp dette kinderegget er løsningen på klimautfordringene.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer