800 000 kroner til flere barnehagelærere

I en pressemelding fra Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal (Krf) fra Østfold informerer hun om at statsbudsjettet gir 172,2 millioner kroner som er øremerket flere barnehagelærere. For Halden kommune utgjør dette i overkant av 800 000 kroner.

Innlegget fra Holten Hjemdal:  

Det er lite som er viktigere for oss Østfoldforeldre enn at barna våre har det godt og trygt i barnehagen.

KrF mener det aller viktigste for kvaliteten på barnehagetilbudet er at det er nok voksne i barnehagen. For å sikre dette, vil KrF ha en norm som gjelder alle landets barnehager som sier at det er maks tre små barn pr voksen og maks seks store barn pr voksen i alle barnehager til enhver tid. I kombinasjon med denne bemanningsnormen vil vi ha en barnehagelærernorm på 50 prosent. KrF mener det er altfor sent å innføre krav om bemanning først innen 2020, slik noen andre partier vil.

Og når det tar tid å få normene plass, mener vi at det ikke er noen grunn til å vente med opptrappingen mot en bemanningsnorm og en høyere andel ansatte med relevant utdanning. Vi vil ha flere barnehagelærere på plass umiddelbart.

Gjennom budsjettenigheten sikret KrF at 172, 2 mill. kroner bevilges til flere barnehagelærere i 2017. Dette er midler øremerket økt antall barnehagelærere i landets barnehager. Dette er et skritt på veien i retning en ny barnehagelærernorm på minst 50 prosent barnehagelærere i alle barnehager, og dermed mot økt barnehagelærertetthet. Dette er etter vårt syn avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet i den enkelte barnehage. 

KrF vil at flest mulig barn opplever økt barnehagelærertetthet i sin barnehage i 2017. Derfor er vi glad for 172,2 mill. kroner ekstra til dette formålet i budsjettenigheten.

Av stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal, KrF

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer