8. mars-markering på Høgskolen

På bildet: Lærerstudent Marte Skjennem med skolebarn i Malawi.

Avdeling for lærerutdannning inviterer alle til en markering av den internasjonale kvinnedagen 8. mars i biblioteket på Remmen fra 11.30 til 12.30. 

-Utdanning er det viktigste i global kvinnekamp, og utdanning bygger fremtid, sier førsteamanuensis ved lærerutdannningen Kristine Høeg Karlsen. Derfor må utdanningsinstitusjonene markere 8. mars.

På programmet står appeller ved Rania Maktabi, Julie Wiik og Marte Skjennem.

Kvinners medborgerskap i Norge og Midtøsten.

Hvilke rettigheter må kvinner ha for å være likestilt med menn? Hvorfor må kvinner kjempe for å ha samme rettigheter som menn– i Norge så vel som i Midtøsten? Hvordan har #MeToo-kampanjen truffet kvinner i Midtøsten? Dette er tre spørsmål som statsviter og Midtøstenkjenner Rania Maktabi kommer inn på i innlegget sitt i anledning Kvinnedagen 8. mars 2018. Foredraget er ledd i forskergruppen Politikk, Økonomi og Filosofi (PØF) ved Høgskolen i Østfold.

Utjevning av forskjeller i skolesystemet i et av verdens fattigste land, Malawi.

Appell ved grunnskolelærerstudentene Julie Wiik og Marte Skjennem. Utdanning er det viktigste i global kvinnekamp. I innlegget setter Skjennem og Wiik  fokus på spesifikke ordninger som fremmer utdanning for jenter i et av verdens fattigste land, Malawi. Ett eksempel er Girls Promotion Club, hvor jenter lærer viktige «life skills» som matlaging og håndarbeid. Dette er et prosjekt som har bidratt til at flere jenter enn tidligere fullfører skolegang.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Det blir enkel servering på arrangementet. 

Tekst: Høgskolen i Østfold.

Foto: Rania Maktabi.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer