680 elever og en helsesøster

Førstkommende onsdag skal politikerne i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst ha møte. En av sakene de skal behandle er  ”Statlige midler helsesøstertjeneste”. 

Kandusi.no har tidligere omtalt at Halden kommune ikke har brukt de midlene de fikk fra Staten til styrking av helsesøstertjenesten. I stedet gikk midlene til å opprettholde dagens nivå.
Fra 2016 gis midlene som en belønningsordning til de kommunene som kan vise at de har styrket helsesøstertjenesten. For å søke om tildeling må kommunen dokumentere at midlene skal benyttes til å øke bemanningen ved helsestasjonen eller skolehelsetjenesten.

Martin Vik i Halden kommune har tidligere forklart hvorfor kommunen ikke brukte midlene til å styrke tjenesten.
– Som Robek-kommune er Halden i en vanskelig økonomisk situasjon, og vil være det en god stund fremover. Denne styrkingen av frie midler medførte at Halden kommune ikke måtte foreta nedskjæringer innenfor dette området. Konkret førte det til at tjenesten ble skånet for kutt.

Halden ligger svært dårlig an når det gjelder hvor mange elever det er pr. helsesøster.
– Når det gjelder barneskoleelever er det nasjonale normtallet 290 elever pr. helsesøster i full stilling. I Halden er antallet 680 elever, forteller Liv Steilbu, enhetsleder for helsesøstertjenesten.
– Det betyr at vi har travle dager. Vi gjør harde prioriteringer på hva vi kan bruke tiden vår på. Helsesøster er mindre tilgjengelig for elevene, og vi klarer ikke å fange opp eller følge opp elever så godt som vi ønsker.

I saken som presenteres for politikerne står det at Halden kommune vil søke om midler fra Staten i 2016 basert på reelt forebyggende og tverrfaglig arbeid.
Saken skal behandles i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst 18.mai.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer