60% til jobb eller utdanning etter norskopplæring hos Halden arbeid og vekst as

Tekst: Elisabeth Løwengreen

Prosjektet «Nye veier fra intro til arbeid» har lykkes med de svakeste. Dette er et samarbeid mellom Halden arbeid og vekst as og Nav. En stor andel av flyktningene Halden kommune har bosatt de siste årene har lite medbragt utdanning eller arbeidspraksis som er konkurransedyktig i ordinært arbeidsliv i Norge. Gjennom prosjektet har de lært om norsk arbeidsliv, krav og forventninger, skikker og tradisjoner, og å bruke det norske språket i praksis. Dette har ført til at flere har ønsket å studere videre og mange har kommet ut i jobb.

Grunnen til at vi har lykkes med så mange, er at vi er konkrete og har en praktisk opplæring. Hos oss må de øve på alt fra å skrive cv og søknad, til å ringe sjefen og si at de er syke. Vi driver rollespill, alle må komme opp til tavla og skrive setninger, og alle må svare høyt i timen. Vi øver på høytlesing, og vi snakker mye om hva det er vi har lest. Det hjelper ikke å lese et stykke feilfritt hvis man ikke skjønner hva man har lest om.

Vi har snakket mye med gruppa om hvordan det er å klare seg selv, forsørge sin egen familie, bestemme selv hvor man vil bo og slippe å sende søknader til Nav for å få penger. Dette er en god motivasjon for mange når det gjelder å søke jobber. Det er også viktig å ta tak i hva de kan fra før og hva de har erfaring med fra hjemlandet sitt. Kanskje kan noe av det brukes i Norge, kanskje trenger de litt påfyll av kunnskap, eller kanskje må de tenke helt nytt. For mange er det også uvant at både mor og far i familien jobber, og da er det jo fint at vi er tre mammaer som jobber som lærere, i denne gruppa. Da kan vi bruke oss selv som eksempler på at det går fint å kombinere barn og jobb.

Hos Halden Arbeid og Vekst as har prosjektet «Nye veier fra Intro til arbeid» gjort det mulig for flyktninger å kombinere arbeidspraksis og språkopplæring. Resultatet er bedre inkludering og økt mulighet for lønnet arbeid i etterkant av en praksisperiode.

Hanne Lind og Linn Laupsa på avslutningsfesten til årets «Intro til arbeid»-kurs.

Hvordan har deres reise vært?

Når en person migrerer betyr det at de drar fra noe kjent og forutsigbart til noe ukjent og uforutsigbart. De forlater familie og venner, og har ofte ikke bestemt selv hvilket lande de skal ende opp i. Da må de plutselig lære på nytt alt de trodde de kunne, fordi de har kommet til et samfunn som har andre spilleregler enn det de kom fra.

Det kan være utfordrende å skulle håndtere hverdagen i Norge for seg selv og familien, samtidig som de skal holde hverdagen i gang økonomisk, bomessig og sosialt. Putt språkproblemer og norsk kultur inn i miksen, så skjønner man jo at det er en slitsom periode i livet deres.

Halden Arbeid og Vekst tror at alle har noe å bidra med og at alle kan jobbe hvis man finner den rette jobben og får hjelp til dette.. Halden Arbeid og Vekst er en Arbeid og Inkluderingsbedrift hvor samfunnsoppdraget vårt er å legge til rette for en meningsfull hverdag for mennesker som i ulike faser av livet trenger hjelp og støtte til å komme i arbeid.

Sommeren 2018 startet tiltaket hos Halden Arbeid og Vekst, hvor målet var å komme seg i jobb eller utdanning. Alle hadde «en lang vei» å gå før de var klar for arbeidslivet. Under kursperioden har de fått god veiledning, tips og råd fra veilederne. Det har blitt gitt informasjon om arbeidsavtaler, lønn og skatt og lover og regler i norsk arbeidsliv, HMS, kultur koder på arbeidsplassen og arbeidslivets formelle og uformelle regler.

Suksessfaktoren har vært god kartlegging og karriereveiledning.

Veilederne Elisabeth Løwengreen, Åshild Rangøy og Elisabeth Suther har lang erfaring med arbeid som er rettet mot veisøkere med fremmedspråklig bakgrunn. Vår erfaring er at det å være genuin, interessert og nysgjerrig på veisøkernes bakgrunn og erfaring skaper tillit og et godt utgangspunkt for videre vei. Vi må aldri glemme verdien av tidligere arbeidserfaring og kunnskap. Våre veisøkeres utdanning og arbeidsbakgrunn er nøye vurdert og kartlagt. I løpet av tiltaksperioden har flere gjennomført kompetansehevende tiltak som for eksempel sveisekurs, truckkurs, maskinfører etc., som har bidratt til å lukke gapet mellom tidligere erfaring og krav i norsk arbeidsliv.

Som veiledere er vi tydelige, empatiske og har stor rettferdighetssans.

Å finne rett person til rett jobb er en forutsetning for å lykkes.

Halden Arbeid og Vekst tilbyr arbeidsgiver og veisøker god oppfølging og trygghet gjennom hele arbeidspraksisperioden.  Vår kvalitetssikring og jobbmatch bygger på god kjennskap til veisøkerne gjennom samtaler og kartlegging.

Adell og Rizan på avslutningsfesten for «Intro til arbeid».

De fleste som er avsluttet kommer fra Syria og Eritrea og yrkeskategoriene de har fått jobb i er produksjon, lager og logistikk og hjelpemann på bygg.

Jobb fører til økt selvtillit, mestringsfølelse, inkludering, økt nettverk og økt læringsmotivasjon mm.

Uten samfunnsbevisste og engasjerte bedrifter hadde vi ikke lykkes – bedrifter som er villig til å gi sjansen til flyktninger, og som villig tilbyr arbeidstrening og språkpraksis. Det er en avgjørende faktor at veisøker får vist frem sin kompetanse og forståelse av arbeidslivets- krav og forventninger før en ansettelse.

Kommentarer

kommentarer