295 år med monumenter

Stedet hvor Karl XII falt har vært og er enda mye omdiskutert. Siden det første monumentet kom til i 1723 har hele syv monumenter blitt reist og fjernet på Fredriksten festning, alle på forskjellige steder. Denne våren har tre studenter fra Høgskolen i Østfold fordypet seg i monumentenes historie.

Piotr Kamil Mizera, Fredrik Markento Torgersen og Mustafa Numic studerer alle tredje året på høgskolens bachelorstudium i ingeniørfag – data:

«Vi har jobbet som gruppe gjennom tre år, og synes vi jobber veldig bra sammen.» forteller Piotr Kamil Mizera, som denne våren har satt seg inn i monumentenes historie.

Fra venstre, Fredrik Markento Torgersen, Mustafa Numic, Piotr Kamil Mizera og Andreas Skauen Pedersen. Foto Juliane Derry.

«Oppdraget vi fikk fra Østfoldmuseene var å lage en applikasjon som kunne vise 3D-modellerte monumenter reist til minne om Karl XII. Rent teknisk er hovedfokuset vårt på gps-lokalisering, 3D-modellering, brukertesting og å skrive kode.»

Nye formidlingsformer

Teknikken som brukes kalles AR – Augmented Reality, eller utvidet virkelighet som det kalles på norsk. AR går ut på at man bruker bilder for å la brukeren oppleve 3-dimensjonale objekter, eller en 3-dimesjonal verden som ikke finnes. Disse teknologiene har vært kjent lenge, men bruksmulighetene og tilgjengeligheten for folk flest har eksplodert i nyere tid. Mye på grunn av dagens smart-telefoner.

Trykk på bildene for større versjoner:

«Monumentene som skal være med i denne applikasjonen, er bare bevart til en viss grad. Dette kommer av at de har blitt flyttet eller fjernet i løpet av tiden etter Karl XIIs fall. AR er et fint verktøy for å gjenskape det som ikke finnes lengre», forklarer Fredrik Markento Torgersen.

Spurte publikum

Som et ledd i utviklingen av applikasjonen har studentene også fått råd fra Haldens befolkning:

«Vi gjennomførte en spørreundersøkelse og en brukertest på Fredriksten festning. De som deltok var tilfeldige turgåere og andre besøkende», sier Mustafa Numic. «Vi stilte de flere spørsmål om hvilket forhold de hadde til mobil-apper, og om de kjente til Karl XII.»

Svarene studentene fikk på spørreundersøkelsen kunne avsløre at ikke alle som besøker Fredriksten kjenner til årets «jubilant». På spørsmålet «Er du kjent med historien til Karl XII» svarte hele 50% at de bare hadde hørt navnet. 20% hadde aldri hørt om ham. «At 70% av de besøkende ikke kjenner til Karl XII er jo en spennende utfordring for oss!» Det sier Andreas Skauen Pedersen, formidler ved Halden historiske Samlinger.

Trykk på bildene for større versjoner:

 

«Vi vet jo at haldenserne kjenner sin historie, men med så mange besøkende som festningen får hvert år er det kanskje ikke så rart at ikke alle får det med seg?»

Andreas kan fortelle at de besøkende vil få flere sjanser til å bli bedre kjent med Karl XII i løpet av 2018:

Karl XIIs sti går fra byen og opp til festningen. Foto: Nina Røsnæs.

«Vi åpnet vår nye utstilling om den store nordiske krig og kongens død her på Fredriksten 1. juni. Utstillingen har fått navnet Det store fallet. I tillegg har vi åpnet Karl XIIs sti, der skilt her på festningsområdet forteller turgåere om noen av menneskene som levde den gangen.»

2018 står i Karl XIIs tegn, og Halden historiske Samlinger har i år mange prosjekter knyttet til 300-års markeringen av den svenske krigerkongen, studentprosjektet er et av dem:

«Vi håper vi kan lansere appen i løpet av høsten, da blir det jo flere markeringer av Karl XII, og samarbeid mellom mange aktører i byen.»

Tekst: Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Forsidefoto: Andreas Pedersen.

 

 

Kommentarer

kommentarer