Arbeid er veien ut av fattigdom – da blir økt skatt feil medisin

Det er mange år siden kritikken rundt regjeringens budsjett har handlet om færre millioner enn denne gangen. Det leser jeg som et tegn på det er mange gode prioriteringer. Samtidig ser vi denne gangen en opposisjon som ikke er enige om stort mer enn å øke skattene.

Norge er et av landene i verden med minst forskjeller. Riktignok har ulikheten økt moderat de siste tiårene, blant annet som følge av økt innvandring. På samme tid oppgir stadig færre at har materielle mangler i Norge. SSB-tallene viser at endringene i formuesskatten ikke har hatt innvirkning på ulikheten. Det som har økt ulikheten svakt, er skatteendringer det er bred enighet om på Stortinget

Den største forskjellen i Norge er mellom de som har en jobb og de som ikke har det. Da må vi sørge for at flere kommer inn i arbeidslivet gjennom å satse på kunnskap og kompetanse. Økt skatt løser ikke disse utfordringene.

SVs budsjett er nettopp en oppskrift på færre jobber. De er et parti som elsker å bruke penger, samtidig som de har liten forståelse for at verdiene må skapes før de kan deles. SV øker skattene på norske arbeidsplasser med 22 milliarder kroner i sitt alternative budsjett.

Samtidig uttaler SV-representanten Freddy A. Øvstegård til Fri fagbevegelse at barn og unge i fattige familier vil få en tryggere hverdag og en bedre oppvekst med deres budsjett. Dette er ikke bare å ta litt mye Møllers tran, men å sluke hele flasken.

Arbeid er den beste måte å komme ut av fattigdom, og da må vi skape arbeidsplasser, ikke stikke kjepper i hjulene for bedrifter over hele landet.

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha den samme muligheten og friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne etablere stabile vennskap, ha håp og føle seg verdifulle i samfunnet.

Derfor har regjeringspartiene lagt inn en historisk økning av barnetrygden. Det gir alle småbarnsforeldre romsligere økonomi. Vi utvider forsøket med fritidskort til å gjelde flere kommuner. Dette vil bidra til at færre må kjenne på følelsen av å ikke få være med.

Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber både i bygd og by. Men norsk økonomi må omstilles slik at flere bidrar til fremtidens statsbudsjettet fremfor å leve av dem. Det er en forutsetning for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

 

 

Kommentarer

kommentarer