-Møter som dette er viktig for demokratiet

Hva betyr frivillighet? Hva er god helse? Hvordan får man hindret frafall i videregående skole? Hva kan man gjøre med mobbing? Dette og mye mer var tema da Wenche Erichsen og Internasjonal kvinnegruppe inviterte til Åpen dialogkafé på frivillighuset torsdag kveld.

White box på frivillihghuset er fylt til randen av folk når jeg kommer inn hoveddøra torsdag kveld. Her er frivillige, kommunalt ansatte, politikere og andre interesserte. Wenche og ektemannen Hans må hente flere stoler, og stadig flere folk kommer inn døra. Det er klart for dialogkafé på Frivilligsentralen. En rekke temaer skal tas opp og diskuteres. Men først skal vi få litt påfyll, i form av seks innlegg som skal gi deltagerne et lite grunnlag for diskusjonene som kommer.

Førstemann ut er prosjektleder i Halden kommune, Gun Kleve.

Gun Kleve snakker om kommunens byutviklingsplaner fremover.

Dernest følger Siv Bjørndal, som modig forteller fra egen bakgrunn når hun snakker om hvor viktig frivilligheten er for oss mennesker.

Siv står for det mest rørende og imponerende innlegget på Frivilligsentralen torsdag kveld. Hun forteller om sine vanskelige dager og hvor viktig frivilligheten på Røde Kors har vært for henne.

Etter innleggene er det klart for diskusjon. Fire temaer skal diskuteres; Frivillighet og helse, byutvikling, mobbing og frafall og trivsel på videregående skole. Hvert tema har fått sitt eget bord med en egen ordstyrer, og deltagerne går til det temabordet de ønsker å starte ved. Politikerne fordeler seg på bordene. Meningen er å gå fra bord til bord, og forsøke å rekke innom alle tema-bordene før kvelden er omme.

Inne i White box-rommet er det rigget til for to tema-bord. Plakaten på veggen over det ene bordet forteller meg at det her skal det snakkes om frivillighet. Og god helse. Tre politikere har slått seg ned. Fridtjof Dahlen fra SV, Bjørg Lund fra Høyre og Linn Laupsa fra Ap.

Hva er god helse for deg, spør ordstyrer Eva. Alle rundt bordet får svare.

-God helse for meg er å ha et rikt liv med både familie og venner, pluss meningsfull fritid og jobbsituasjon, sier Bjørg Lund. Det å være inkluderende, og føle at man blir inkludert er også viktig for god helse mener jeg.

Det å bli inkludert er viktig for god helse, mener Bjørg Lund.
Linn Laupsa snakker om god helse. Ordstyrer Nemat lytter.

-Det å kunne bestemme over eget liv er viktig for livsgleden tror jeg, sier Linn Laupsa (Ap). Det er også viktig å ha noe å se frem til, noe å glede seg til.

Jeg går ut av White Box og videre til neste rom. Der er tema frafall og trivsel i videregående skole. Rektor ved Halden videregående Kristin Støten og miljøveileder ved samme skole Åshild Johnsen sitter ved bordet for å svare på spørsmål. Halden videregående skole har en rekke trivselstiltak ved skolen, gratis havregrøt om morgenen til elevene er ett av dem. Det diskuteres rundt bordet. Plutselig ringer Wenche i en liten bjelle. Det betyr at gruppene skal forlate bordet og gå videre til neste tema-bord.

Linn Rokke Andersen fra Rødt lytter oppmerksomt til det som blir sagt rundt bordet. Videregående skole er tema.

Wenche har lagt ut penner på papirdukene på hvert bord, og oppfordrer alle deltagerne til å skrive ting på dukene.

-Skriv ned ting dere ikke har rukket å snakke om, eller ting dere vil at neste gruppe også skal diskutere, sier Wenche.

Og Linn Andersen skriver på duken der hun sitter:

De ulike bordene har ulik servering. På frivilligbordet er det selvfølgelig vafler. På videregåendebordet serveres det cola.

Det diskuteres frem til neste bjelleklang. Da er folk atter igjen på flyttefot, og går til neste bord. Wenche er fornøyd.

-Vi skulle nesten hatt mer tid, sier hun fornøyd, det er jo så mange her og vi rekker ikke innom alt vi har lyst til å snakke om!

På neste bord er mobbing temaet. Randa er ordstyrer. Hun har selv opplevd å bli mobbet, og tok kontakt med helsesøsteren på skolen sin for å få hjelp. Han som mobbet henne hadde det vondt selv.

Randa (til høyre i bildet med lue) har selv opplevd mobbing, og kan dele sine erfaringer med gruppa.
Flere små skriblerier fyller papirdukene som kvelden skrider frem.

Til slutt samles alle deltagerne atter igjen i White box. Nå er det politikerne som skal til pers. De stabler seg opp på barstoler, og én etter én skal de oppsummere hva de har fått ut av kvelden.

Politikere på barstoler. Fra venstre Elin Lexander (H), Fridtjof Dahlen (SV), Erling Rennemo-Melsom (Rødt), Vibeke Julsrud (Miljøpartiet) og Linn Laupsa (Ap).

Hva har dere lært i kveld, spør Wenche?

-Jeg har lært at man skal lytte, sier Linn Laupsa. Vi politikere tenker ofte at vi har svaret, men det har vi ikke. Svaret får vi av å høre på folk fortelle om hvordan de har det, som vi har fått gjøre her i kveld.

-Det å invitere til et møte som et dette er veldig viktig for demokratiet, sier Erling Rennemo-Melsom. Og det er utrolig viktig at alle møter opp på valgdagen, uansett hvem dere stemmer på!

Politikerne var alle enige om at det har vært verdifullt å få diskutere ulike problemstillinger med et slags tverrsnitt av befolkningen denne kvelden.

Den internasjonale kvinnegruppa er fornøyd. De har arrangert sitt første politiske møte, og gjort en innsats for å øke interessen for politikk i eget lokalsamfunn. Og det er jammen ikke verst.

Internasjonal kvinnegruppe! Zahra, Fereshte, Nemat, Izolda, Palwasha, Zubeida, Iman. Og Bamse.
Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer