16 listeforslag godkjent

16 partier stiller til stortingsvalg til høsten. Fylkesvalgstyret har formelt godkjent valglistene.
Tekst: Pål Vikesland, Østfold fylkeskommune

Vedtak ble fattet i møtet 24.mai og var enstemmig, men skjedde ikke uten diskusjon.
For Helsepartiet hadde ved en feil levert sin liste til til feil forvaltningsnivå – nemlig Sarpsborg kommune. Sarpsborg kommune tok i mot forslaget, oppdaget feilen, men leverte den til fylkeskommunen etter fristens utløp.
Fylkesrådmannen anbefalte  likevel at Helsepartiet fikk godkjent listen. Dette ble blant annet begrunnet med at man godkjente et lignende tilfelle i 2013 da Pensjonistpartiet leverte sin liste til Fylkesmannen og ikke til fylkeskommunen.

Vil stramme inn i framtiden

Et enstemmig fylkesvalgstyre stilte seg bak fylkesrådmannens vurdering, men flere medlemmer ga uttrykk for at en innstramming er på sin plass.

– Det ble skapt en presedens i 2013, og tilfellet i år er sammenlignbart. Men det er ikke gitt at vi vil godkjenne lister ved neste tilfelle. Signalet fra fylkesvalgstyret er at vi strammer inn dette. Det er de som fremmer listeforslaget – og ikke de som tar i mot listene – som er ansvarlig for at loven blir fulgt, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Flere av utvalgets medlemmer, ga uttrykk for at det var uheldig at man gjorde unntak for det som faktisk er lovverket – nemlig at innleveringsfristen er endelig.

Blant andre Arbeiderpartiets Andreas Lervik, Høyres Monica Gåsvatnog Sosialistisk Venstrepartis May Hansen signaliserte at man bør legge seg på en strengere linje i framtiden.

En ble ikke godkjent

Listeforslaget for Tverrpolitisk folkevalgte ble for øvrig ikke godkjent da det ikke fyller kravene i valgloven og valgforskriften på flere punkter, blant annet i antall oppførte listekandidater. Fylkesutvalgsstyret var også her helt i tråd med fylkesrådmannens anbefaling.

Disse stiller til valg

Dermed er dette partiene som stiller til valg.

 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Partiet De Kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Miljøpartiet  De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Helsepartiet.

Stortings- og sametingsvalget avholdes mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Kommentarer

kommentarer