118 kilometer ny asfalt i Østfold

Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveier i Østfold for 130 millioner kroner i år. 118 kilometer vei får dermed nytt og tryggere dekke.
Tekst: Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune 

– Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september. Noen av veiene som skal asfalteres er:

  • Rv. 111 i Sarpsborg, fra Hevingen til Knatterud, 7 km.
  •  Fv. 120 i Våler, fra Rødsund til Kobbøl, 5,6 km.
  •  Fv. 128 (gamle E18) i Hobøl, fra Knappstad til Elvestad, 3,8 km.
  •  Fv. 818 i Marker, fra Sjøglimt til Svingbakken, 7,7 km

.
Vedlikeholdsarbeid på fylkesveiene blir gjort på oppdrag fra Østfold fylkeskommune. I år skal i alt 96 km fylkesvei i Østfold få nytt dekke. Fylkeskommunen bruker 100 millioner kroner på dette. I tillegg brukes 19 millioner kroner på veimerking på riks- og fylkesveiene i Østfold.

– Godt dekke er viktig for både sikkerhet og framkommelighet på Østfold-vegene. Det gjør det til en bedre opplevelse å ferdes på våre veier, sier Olav Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune.

Se zoombart kart på Statens vegvesens nettsider

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer